Kapitel 70

För sångmästaren; av David, till åminnelse. (70:2)

Gud, kom till min räddning; HERRE, skynda till min hjälp.
2 (70:3) Må de komma på skam och varda utskämda, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och blygas, som önska min ofärd.
3 (70:4) Må de vända tillbaka i sin skam, som säga: "Rätt så, rätt så!"
4 (70:5) Men alla de som söka dig må fröjdas och vara glada i dig; och de som åstunda din frälsning säge alltid: "Lovad vare Gud!"
5 (70:6) Jag är betryckt och fattig; Gud, skynda till mig. Min hjälp och min befriare är du; HERRE, dröj icke.