Kapitel 5

För sångmästaren, till Nehilót; en psalm av David. (5:2)

Lyssna till mina ord, HERRE; förnim min suckan.
2 (5:3) Akta på mitt klagorop, du min konung och min Gud; ty till dig vill jag ställa min bön.
3 (5:4) HERRE, bittida hör du nu min röst, bittida frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig.
4 (5:5) Ty du är icke en Gud som har behag till ogudaktighet; den som är ond får icke bo hos dig.
5 (5:6) De övermodiga bestå icke inför dina ögon; du hatar alla ogärningsmän.
6 (5:7) Du förgör dem som tala lögn; de blodgiriga och falska äro en styggelse för HERREN.
7 (5:8) Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd; jag får tillbedja i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.
8 (5:9) HERRE, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig.
9 (5:10) Ty i deras mun är intet visst, deras innersta är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga göra de hal.
10 (5:11) Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig.
11 (5:12) Men låt alla dem glädjas, som taga sin tillflykt till dig; evinnerligen må de jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda sig, som hava ditt namn kärt.
12 (5:13) Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige; du betäcker honom med nåd såsom med en sköld.