Kapitel 54

För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David, (54:2)

När sifiterna kommo och sade till Saul: "David håller sig nu gömd hos oss." (54:3) Gud, fräls mig genom ditt namn, och skaffa mig rätt genom din makt.
2 (54:4) Gud, hör min bön, lyssna till min muns tal.
3 (54:5) Ty främlingar resa sig upp mot mig, och våldsverkare stå efter mitt liv; de hava icke Gud för ögonen. Sela.
4 (54:6) Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ.
5 (54:7) Må det onda falla tillbaka på mina förföljare, förgör dem, du som är trofast.
6 (54:8) Då skall jag offra åt dig med villigt hjärta; jag skall prisa ditt namn, o HERRE, ty det är gott.
7 (54:9) Ja, ur all nöd räddar det mig, och mitt öga får se med lust på mina fiender.