Kapitel 3

En psalm av David, när han flydde för sin son Absalom. (3:2)

HERRE, huru många äro icke mina ovänner! Ja, många resa sig upp mot mig.
2 (3:3) Många säga om mig: "Det finnes ingen frälsning för honom hos Gud."
3 (3:4) Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud.
4 (3:5) Jag höjer min röst och ropar till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela.
5 (3:6) Jag lade mig och somnade in; jag har åter vaknat upp, ty HERREN uppehåller mig.
6 (3:7) Jag fruktar icke för skaror av många tusen, som lägra sig mot mig runt omkring.
7 (3:8) Stå upp, HERRE, fräls mig, min Gud; ty du slår alla mina fiender på kinden, du krossar de ogudaktigas tänder.
8 (3:9) Hos HERREN är frälsningen; över ditt folk komme din välsignelse. Sela.