Kapitel 20

För sångmästaren; en psalm av David. (20:2)

HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig.
2 (20:3) Han sände dig hjälp från helgedomen, och stödje dig från Sion.
3 (20:4) Han tänke på alla dina spisoffer och upptage med välbehag ditt brännoffer. Sela.
4 (20:5) Han give dig vad ditt hjärta begär och fullborde alla dina rådslag.
5 (20:6) Må vi få jubla över din seger och i vår Guds namn resa upp baneret; HERREN uppfylle alla dina böner.
6 (20:7) Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.
7 (20:8) De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn.
8 (20:9) De sjunka ned och falla, men vi resa oss upp och bliva beståndande.
9 (20:10) HERRE, giv seger; ja, konungen svare oss på den tid då vi ropa.