Kapitel 34

Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg. (34:2)

Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.
2 (34:3) Min själ skall berömma sig av HERREN; de ödmjuka skola höra det och glädja sig.
3 (34:4) Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.
4 (34:5) Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.
5 (34:6) De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.
6 (34:7) Här är en betryckt som ropade, och HERREN hörde honom och frälste honom ur all hans nöd.
7 (34:8) HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.
8 (34:9) Smaken och sen att HERREN är god; säll är den som tager sin tillflykt till honom.
9 (34:10) Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.
10 (34:11) Unga lejon lida nöd och hungra, men de som söka HERREN hava icke brist på något gott.
11 (34:12) Kommen, barn, hören mig; jag skall lära eder HERRENS fruktan.
12 (34:13) Är du en man som älskar livet och önskar att se goda dagar?
13 (34:14) Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.
14 (34:15) Vänd dig bort ifrån det som är ont, och gör vad gott är, sök friden och trakta därefter.
15 (34:16) HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.
16 (34:17) Men HERRENS ansikte är emot dem som göra det onda, han vill utrota deras åminnelse från jorden.
17 (34:18) När de rättfärdiga ropa, då hör HERREN och räddar dem ur all deras nöd.
18 (34:19) HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.
19 (34:20) Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.
20 (34:21) Han bevarar alla hans ben; icke ett enda av dem skall sönderslås.
21 (34:22) Den ogudaktige skall dödas av olyckan, och de som hata den rättfärdige skola stå med skuld.
22 (34:23) Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.