Kapitel 61

För sångmästaren, till strängaspel; av David. (61:2)

Hör, o Gud, mitt rop, akta på min bön.
2 (61:3) Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög.
3 (61:4) Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.
4 (61:5) Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. Sela.
5 (61:6) Ty du, o Gud, hör mina löften, åt dem som frukta ditt namn giver du en arvedel.
6 (61:7) Du förökar konungens dagar; hans år skola vara från släkte till släkte.
7 (61:8) Må han sitta på sin tron inför Gud evinnerligen; låt nåd och trofasthet bevara honom.
8 (61:9) Då skall jag lovsjunga ditt namn till evig tid, i det jag får infria mina löften dag efter dag.