Kapitel 85

För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (85:2)

HERRE, du var förr ditt land nådig, du upprättade åter Jakobs hus.
2 (85:3) Du förlät ditt folks missgärning, du överskylde all dess synd. Sela.
3 (85:4) Du lät all din förgrymmelse fara och vände dig ifrån din vredes glöd.
4 (85:5) Så vänd dig nu åter till oss, du vår frälsnings Gud, och upphör med din förtörnelse mot oss.
5 (85:6) Vill du då vredgas på oss evinnerligen och låta din vrede vara från släkte till släkte?
6 (85:7) Vill du icke åter giva oss liv, så att ditt folk får glädjas i dig?
7 (85:8) HERRE, låt oss se din nåd, och giv oss din frälsning.
8 (85:9) Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.
9 (85:10) Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.
10 (85:11) Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;
11 (85:12) trofasthet skall växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ned från himmelen.
12 (85:13) HERREN skall giva oss vad gott är, och vårt land skall giva sin gröda.
13 (85:14) Rättfärdighet skall gå framför honom, den skall ock stadigt följa i hans spår.