Kapitel 8

För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David. (8:2)

HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen!
2 (8:3) Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.
3 (8:4) När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett,
4 (8:5) vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.
5 (8:6) Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom.
6 (8:7) Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter:
7 (8:8) får och oxar, allasammans, så ock vildmarkens djur,
8 (8:9) fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar.
9 (8:10) HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden!