Kapitel 58

För sångmästaren; "Fördärva icke"; av David; en sång. (58:2)

Talen I väl i eder stumhet vad rättfärdigt är? Dömen I såsom rätt är, I människors barn?
2 (58:3) Nej, i hjärtat uppgören I onda anslag; I vägen ut i landet edra händers våld.
3 (58:4) De ogudaktiga äro avfälliga allt ifrån modersskötet; de lögnaktiga fara vilse ända från sin moders liv.
4 (58:5) Gift är i dem, likt ormens gift; en döv huggorm likna de, en som tillstoppar sitt öra,
5 (58:6) så att han icke hör tjusarnas röst, icke den förfarne besvärjarens.
6 (58:7) Gud, krossa tänderna i deras mun; bryt ut, o HERRE, de unga lejonens kindtänder.
7 (58:8) Låt dem bliva till intet, likasom vatten som förrinner. När någon skjuter sina pilar, blive de såsom utan udd.
8 (58:9) Må han vara lik snigeln, som upplöses och förgås, lik en kvinnas foster, som ej fick skåda solen.
9 (58:10) Förrän edra grytor hava hunnit märka bränslet, och medan köttet ännu är rått, skall en glödvind rycka bort det.
10 (58:11) Den rättfärdige skall glädja sig, när han skådar hämnden, han skall två sina fötter i den ogudaktiges blod.
11 (58:12) Och människorna skola säga: "Ja, den rättfärdige får sin lön; ja, det finnes en Gud som dömer på jorden."