Kapitel 68

För sångmästaren; av David; en psalm, en sång. (68:2)

Gud står upp; hans fiender varda förskingrade, och de som hata honom fly för hans ansikte.
2 (68:3) Såsom rök fördrives, så fördrivas de av dig; likasom vaxet smälter för eld, så förgås de ogudaktiga för Guds ansikte.
3 (68:4) Men de rättfärdiga äro glada, de fröjda sig inför Gud och jubla i glädje.
4 (68:5) Sjungen till Guds ära, lovsägen hans namn. Gören väg för honom som drager fram genom öknarna. Hans namn är HERREN, fröjdens inför honom;
5 (68:6) de faderlösas fader och änkors försvarare, Gud i sin heliga boning,
6 (68:7) en Gud som förhjälper de ensamma till ett hem, och som för de fångna ut till lycka; allenast de gensträviga måste bo i en öken.
7 (68:8) Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela,
8 (68:9) då bävade jorden, då utgöt himmelen sina flöden inför Guds ansikte; ja, Sinai bävade för Guds ansikte; Israels Guds.
9 (68:10) Ett nåderikt regn lät du falla, o Gud; ditt arvland, som försmäktade, vederkvickte du.
10 (68:11) Din skara fick bo däri; genom din godhet beredde du det åt de betryckta, o Gud.
11 (68:12) Herren låter höra sitt ord, stor är skaran av kvinnor som båda glädje:
12 (68:13) "Härskarornas konungar fly, de fly, och husmodern därhemma får utskifta byte.
13 (68:14) Viljen I då ligga stilla inom edra hägnader? Duvans vingar äro höljda i silver, och hennes fjädrar skimra av guld.
14 (68:15) När den Allsmäktige förströr konungarna i landet, faller snö på Salmon."
15 (68:16) Ett Guds berg är Basans berg, ett högtoppigt berg är Basans berg.
16 (68:17) Men varför sen I så avogt, I höga berg, på det berg som Gud har utkorat till sitt säte, det där ock HERREN skall bo för alltid?
17 (68:18) Guds vagnar äro tiotusenden, tusen och åter tusen; Herren drog fram med dem, Sinai är nu i helgedomen.
18 (68:19) Du for upp i höjden, du tog fångar, du undfick gåvor bland människorna, ja, också de gensträviga skola bo hos HERREN Gud.
19 (68:20) Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss; Gud är vår frälsning. Sela.
20 (68:21) Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos HERREN, Herren finnes räddning från döden.
21 (68:22) Men Gud sönderkrossar sina fienders huvuden, krossar hjässan på den som går där med skuld.
22 (68:23) Herren säger: "Från Basan skall jag hämta dem, från havets djup skall jag hämta dem upp,
23 (68:24) så att du kan stampa med din fot i blod och låta dina hundars tunga få sin del av fienderna."
24 (68:25) Man ser, o Gud, ditt högtidståg, min Guds, min konungs, tåg inne i helgedomen.
25 (68:26) Främst gå sångare, harpospelare följa efter, mitt ibland unga kvinnor som slå på pukor.
26 (68:27) Lova Gud i församlingarna, loven Herren, I av Israels brunn.
27 (68:28) Där går Benjamin, den yngste, han för dem an; där går skaran av Juda furstar, Sebulons furstar, Naftalis furstar.
28 (68:29) Din Gud har beskärt dig makt; så håll nu vid makt, o Gud, vad du har gjort för oss.
29 (68:30) I ditt tempel i Jerusalem bäre konungar fram sina skänker åt dig.
30 (68:31) Näps odjuret i vassen, tjurarnas hop med deras kalvar, folken, må de ödmjukt hylla dig med sina silverstycken. Ja, han förströr de folk som finna behag i krig.
31 (68:32) De mäktige skola komma hit från Egypten, Etiopien skall skynda hit till Gud, med gåvor i händerna.
32 (68:33) I riken på jorden, sjungen till Guds ära; lovsägen Herren, Sela,
33 (68:34) honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Ja, där låter han höra sin röst, en mäktig röst.
34 (68:35) Given Gud makten; över Israel är hans härlighet, och hans makt är i skyarna.
35 (68:36) Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom; Israels Gud, han giver makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud!