Kapitel 87

Av Koras söner; en psalm, en sång.

Den stad han har grundat står på de heliga bergen;
2 HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar.
3 Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela.
4 "Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare; så ock Filisteen och Tyrus och Kus, dessa äro födda där."
5 Ja, om Sion skall det sägas: "Den ene som den andre är född därinne." Och han, den Högste, skall hålla det vid makt.
6 Ja, när HERREN tecknar upp folken, då skall han räkna så: "Dessa äro födda där." Sela.
7 Och under sång och dans skall man säga: "Alla mina källor äro i dig."