Kapitel 134

En vallfartssång. Upp, välsignen HERREN, alla I HERRENS tjänare, I som stån om natten i HERRENS hus.
2 Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN.
3 HERREN välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.