Kapitel 67

För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång. (67:2)

Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela,
2 (67:3) för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning.
3 (67:4) Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
4 (67:5) Folkslagen glädje sig och juble, ty du dömer folken rätt, och du leder folkslagen på jorden. Sela.
5 (67:6) Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.
6 (67:7) Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.
7 (67:8) Gud välsigne oss, och alla jordens ändar frukte honom.