Kapitel 47

För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (47:2)

Klappen i händerna, alla folk, höjen jubel till Gud med fröjderop.
2 (47:3) Ty HERREN är den Högste, fruktansvärd är han, en stor konung över hela jorden.
3 (47:4) Han tvingar folk under oss och folkslag under våra fötter.
4 (47:5) Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela.
5 (47:6) Gud har farit upp under jubel, HERREN, under basuners ljud.
6 (47:7) Lovsjungen Gud, lovsjungen; lovsjungen vår konung, lovsjungen.
7 (47:8) Ty Gud är konung över hela jorden; lovsjungen honom med en sång.
8 (47:9) Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron.
9 (47:10) Folkens ypperste hava församlat sig till att bliva ett Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhöra de som äro jordens sköldar; högt är han upphöjd.