Kapitel 45

För sångmästaren, efter "Liljor"; av Koras söner; en sång, ett kväde om kärlek. (45:2)

Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag säger: min dikt gäller en konung; en snabb skrivares penna är min tunga.
2 (45:3) Du är den skönaste bland människors barn, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar; så se vi att Gud har välsignat dig evinnerligen.
3 (45:4) Omgjorda din länd med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet.
4 (45:5) Och drag så åstad, lyckosam i din härlighet, till försvar för sanning, för ödmjukhet och rättfärdighet, så skall din högra hand lära dig underbara gärningar.
5 (45:6) Skarpa äro dina pilar; folk skola falla för dig; konungens fiender skola träffas i hjärtat.
6 (45:7) Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.
7 (45:8) Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.
8 (45:9) Av myrra, aloe och kassia dofta alla dina kläder; från elfenbenspalatser gläder dig strängaspel.
9 (45:10) Konungadöttrar har du såsom tärnor i ditt hov, en drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir.
10 (45:11) Hör, dotter, och giv akt, och böj ditt öra härtill: Förgät nu ditt folk och din faders hus,
11 (45:12) och må konungen få hava sin lust i din skönhet; ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.
12 (45:13) Se, dottern Tyrus, ja, de rikaste folk söka nu att vinna din ynnest med skänker.
13 (45:14) Idel härlighet är hon, konungadottern i gemaket: av guldvirkat tyg består hennes dräkt,
14 (45:15) i brokigt vävda kläder föres hon till konungen; jungfrur, hennes väninnor, följa henne åt; de ledas in till dig.
15 (45:16) Under glädje och fröjd föras de fram, de tåga in i konungens palats.
16 (45:17) I dina fäders ställe skola dina söner träda; dem skall du sätta till furstar överallt i landet.
17 (45:18) Ditt namn vill jag göra prisat bland alla kommande släkten; så skola ock folken lova dig, alltid och evinnerligen.