Kapitel 140

För sångmästaren; en psalm av David. (140:2)

Rädda mig, HERRE, från onda människor, bevara mig från våldets män,
2 (140:3) för dem som uttänka ont i sina hjärtan och dagligen rota sig samman till strid.
3 (140:4) De vässa sina tungor likasom ormar, huggormsgift är inom deras läppar. Sela.
4 (140:5) Bevara mig, HERRE, för de ogudaktigas händer, beskydda mig för våldets män, som uttänka planer för att bringa mig på fall.
5 (140:6) Stolta människor lägga ut för mig snaror och garn; de breda ut nät invid vägens rand, giller sätta de för mig. Sela.
6 (140:7) Jag säger till HERREN: "Du är min Gud." Lyssna, o HERRE, till mina böners ljud.
7 (140:8) HERRE, Herre, du min starka hjälp, du beskärmar mitt huvud, på stridens dag.
8 (140:9) Tillstäd icke, HERRE; vad de ogudaktiga begära; låt deras anslag ej lyckas, de skulle eljest förhäva sig. Sela.
9 (140:10) Över de mäns huvuden, som omringa mig, må den olycka komma, som deras läppar bereda.
10 (140:11) Eldsglöd må regna över dem; må de kastas i eld, i djup som de ej komma upp ur.
11 (140:12) En förtalets man skall ej bestå i landet; en ond våldsman skall jagas, med slag på slag.
12 (140:13) Jag vet att HERREN skall utföra den betrycktes sak och skaffa de fattiga rätt.
13 (140:14) Ja, de rättfärdiga skola prisa ditt namn och de redliga bo inför ditt ansikte.