Kapitel 48

En sång, en psalm av Koras söner. (48:2)

Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.
2 (48:3) Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst uppe i norr, den store konungens stad.
3 (48:4) Gud har i dess palatser gjort sig känd såsom ett värn.
4 (48:5) Ty se, konungarna församlade sig, tillhopa drogo de fram.
5 (48:6) De sågo det, då häpnade de; de förskräcktes, de flydde.
6 (48:7) Bävan grep dem där, ångest lik en barnaföderskas.
7 (48:8) Så krossar du Tarsis-skepp med östanvinden.
8 (48:9) Såsom vi hade hört, så fingo vi se det, i HERREN Sebaots stad, i vår Guds stad; Gud håller den vid makt till evig tid. Sela.
9 (48:10) Vi tänka, o Gud, på din nåd, när vi stå i ditt tempel.
10 (48:11) Såsom ditt namn, o Gud, så når ock ditt lov intill jordens ändar; din högra hand är full av rättfärdighet.
11 (48:12) Sions berg glädje sig, Juda döttrar fröjde sig, för dina domars skull.
12 (48:13) Gån omkring Sion och vandren runt därom, räknen dess torn;
13 (48:14) given akt på dess murar, skriden genom dess palatser, så att I kunnen förtälja därom för ett kommande släkte.
14 (48:15) Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och evinnerligen; intill döden skall han ledsaga oss.