Isahluko 124

Ingoma yezinyuko. KaDavide. Koko uYehova ebengakuthi, Makatsho uSirayeli,
2 Koko uYehova ebengakuthi Ekusukeleni kwabantu phezulu kuthi,
3 Bange beba basiginya sihleli, Ekuvutheni komsindo wabo kuthi;
4 Ange esintywilisele amanzi, Wadlula phezu komphefumlo wethu umsinga;
5 Ange edlule phezu komphefumlo wethu Amanzi akhukumeleyo.
6 Ungowokubongwa uYehova, Ongasinikelanga emazinyweni abo, ukuba siqwengwe.
7 Umphefumlo wethu usindile, njengentaka emgibeni wababambisi; Umgibe uqhawukile, sasinda ke thina.
8 Uncedo lwethu lusegameni likaYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.