Isahluko 150

Haleluya! Dumisani uThixo engcweleni yakhe, Mdumiseni esibhakabhakeni samandla akhe.
2 Mdumiseni ngenxa yobugorha bakhe, Mdumiseni ngokobuninzi bobukhulu bakhe.
3 Mdumiseni ngokuvuthela isigodlo, Mdumiseni ngomrhubhe nohadi.
4 Mdumiseni ngengqongqo nengqungqo, Mdumiseni ngeento ezineentambo nogwali.
5 Mdumiseni ngamacangci akhenkcezayo, Mdumiseni ngamacangci adumayo.
6 Yonke into ephefumlayo mayimdumise uYehova. Haleluya!