0:00
0:00

فصل   115

 ما را نی، ای خداوند ! ما را نی، بلکه نام خود را جلال ده! به‌سبب رحمتت و به‌سبب راستی خویش.
2  امّت‌ها چرا بگویند که خدای ایشان الآن کجاست؟
3  امّا خدای ما در آسمانهاست. آنچه را که اراده نمود، به عمل آورده است.
4  بتهای ایشان نقره و طلاست، از صنعت دستهای انسان.
5  آنها را دهان است و سخن نمی‌گویند. آنها را چشمهاست و نمی‌بینند.
6  آنها را گوشهاست و نمی‌شنوند. آنها را بینی است و نمی‌بویند.
7  دستها دارند و لمس نمی‌کنند. و پایها و راه نمی‌روند. و به گلوی خود تنطّق نمی‌نمایند.
8  سازندگان آنها مثل آنها هستند، و هر که بر آنها توکّل دارد.
9  ای اسرائیل بر خداوند توکّل نما. او معاون و سپر ایشان است.
10  ای خاندانِ هارون بر خداوند توکّل نمایید. او معاون و سپر ایشان است.
11  ای ترسندگانِ خداوند، بر خداوند توکّل نمایید. او معاون و سپر ایشان است.
12  خداوند ما را به یاد آورده، برکت می‌دهد. خاندان اسرائیل را برکت خواهد داد و خاندان هارون را برکت خواهد داد.
13  ترسندگان خداوند را برکت خواهد داد، چه کوچک و چه بزرگ.
14  خداوند شما را ترقی خواهد داد، شما و فرزندان شما را.
15  شما مبارک خداوند هستید که آسمان و زمین را آفرید.
16  آسمانها، آسمانهای خداوند است و امّا زمین را به بنی‌آدم عطا فرمود.
17  مردگان نیستند که یاه را تسبیح می‌خوانند؛ و نه آنانی که به خاموشی فرو می‌روند.
18  لیکن ما یاه را متبارک خواهیم خواند، از الآن و تا ابدالآباد. هلّلویاه!