Kapitel 1

Salig den Mand, som ikke går efter gudløses Råd, står på Synderes Vej eller sidder i Spotteres Lag,
2 men har Lyst til HERRENs Lov, og som grunder på hans Lov både Dag og Nat.
3 Han er som et Træ, der, plantet ved Bække, bærer sin Frugt til rette Tid, og Bladene visner ikke: Alt, hvad han gør, får han Lykke til.
4 De gudløse derimod er som Avner, Vinden bortvejrer.
5 Derfor består de gudløse ikke i Dommen og Syndere ej i retfærdiges Menighed.
6 Thi HERREN kender retfærdiges Vej, men gudløses Vej brydes af.