Kapitel 126

Da HERREN hjemførte Zions fanger, var vi som drømmende;
2 da fyldtes vor Mund med Latter, vor Tunge med Frydesang; da hed det blandt Folkene: "HERREN har gjort store Ting imod dem!"
3 HERREN har gjort store Ting imod os, og vi blev glade.
4 Vend, o Herre, vort Fangenskab, som Sydlandets Strømme!
5 De; som sår med Gråd, skal høste med Frydesang;
6 de går deres Gang med Gråd, når de udstrør Sæden, med Frydesang kommer de hjem, bærende deres Neg.