Kapitel 129

De trængte mig hårdt fra min ungdom - så siger Israel -
2 de trængte mig hårdt fra min Ungdom, men kued mig ikke.
3 Plovmænd pløjed min Ryg, trak lange Furer;
4 retfærdig er HERREN, han overskar de gudløses Reb.
5 Alle, som hader Zion, skal vige med Skam,
6 blive som Græs på Tage, der visner, førend det skyder Strå,
7 og ikke fylder Høstkarlens Hånd og Opbinderens Favn;
8 Folk, som går forbi, siger ikke: "HERRENs Velsignelse over eder! Vi velsigner eder i HERRENs Navn!"