Kapitel 112

Halleluja! Salig er den, der frygter Herren og ret har lyst til hans bud!
2 Hans Æt bliver mægtig på Jord, den oprigtiges Slægt velsignes;
3 Velstand og Rigdom er i hans Hus, hans Retfærdighed varer evindelig.
4 For den oprigtige oprinder Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig retfærdig.
5 Salig den, der ynkes og låner ud og styrer sine Sager med Ret;
6 thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt;
7 han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid, til HERREN;
8 fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd;
9 til fattige deler han rundhåndet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.
10 Den gudløse ser det og græmmer sig, skærer Tænder og går til Grunde; de gudløses Attrå bliver til intet.