Kapitel 138

Jeg vil prise dig HERRE, at hele lovsynge dig for Guderne;
2 jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige Tempel, og mere end alt vil jeg prise dit Navn for din Miskundheds og Trofastheds Skyld; thi du har herliggjort dit Ord.
3 Den Dag jeg råbte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke.
4 Alle Jordens Konger skal prise dig, HERRE, når de hører din Munds Ord,
5 og synge om HERRENs Veje; thi stor er HERRENs Ære,
6 thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand.
7 Går jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Hånden, din højre bringer mig Frelse.
8 HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!