Kapitel 114

Halleluja! Da Israel drog fra Ægypten, Jakobs Hus fra det stammende Folk,
2 da blev Juda hans Helligdom, Israel blev hans Rige.
3 Havet så det og flyede, Jordan trak sig tilbage,
4 Bjergene sprang som Vædre, Højene hopped som Lam.
5 Hvad fejler du, Hav, at du flyr, Jordan, hvi går du tilbage,
6 hvi springer I Bjerge som Vædre, hvi hopper I Høje som Lam?
7 Skælv, Jord, for HERRENs Åsyn, for Jakobs Guds Åsyn,
8 han, som gør Klipper til Vanddrag, til Kildevæld hården Flint!