Kapitel 47

Til Korherren. Salme af Kora-Sønnerne (47:2)

Alle Folkeslag, klap i Hænderne, bryd ud i jublende Lovsang for Gud!
2 (47:3) Thi HERREN, den Højeste, er frygtelig, en Konge stor over hele Jorden.
3 (47:4) Han bøjede Folkefærd under os og Folkeslag under vor Fod;
4 (47:5) han udvalgte os vor Arvelod, Jakob hans elskedes Stolthed. - Sela.
5 (47:6) Gud steg op under Jubel, HERREN under Homets Klang.
6 (47:7) Syng, ja syng for Gud, syng, ja syng for vor Konge;
7 (47:8) thi han er al Jordens Konge, syng en Sang for Gud.
8 (47:9) Gud har vist, han er Folkenes Konge, på sin hellige Trone har Gud taget Sæde.
9 (47:10) Folkenes Stormænd samles med Folket, der tilhører Abrahams Gud; thi Guds er Jordens Skjolde, højt ophøjet er han!