Kapitel 70

Til Korherren. Af David. Le-hazkir (70:2)

Du værdiges, Gud, at fri mig, Herre, il mig til Hjælp!
2 (70:3) Lad dem beskæmmes og røme, som vil mig til Livs, og de, der ønsker mig ondt, lad dem vige med Skændsel;
3 (70:4) lad dem stivne af Rædsel ved deres Skam, de, som siger: "Ha, ha!"
4 (70:5) Lad alle, som søger dig, frydes og glædes i dig; lad dem, som elsker din Frelse, bestandig sige: "Gud er stor!"
5 (70:6) Arm og fattig er jeg, il mig til Hjælp, o Gud! Du er min Hjælp og min Frelser; tøv ej, HERRE!