Kapitel 117

Halleluja! Lovsyng HERREN, alle I Folk, pris ham, alle Stammer,
2 thi stor er hans Miskundhed mod os, HERRENs Trofasthed varer evindelig!