Kapitel 80

Til Korherren. El-shoshannim-edut. Salme af Asaf (80:2)

Lyt til, du Israels Hyrde, der leder Josef som en Hjord, træd frem i Glans, du, som troner på Keruber,
2 (80:3) for Efraims, Benjamins og Manasses Øjne; opbyd atter din Vælde og kom til vor Frelse!
3 (80:4) Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!
4 (80:5) HERRE, Hærskarers Gud, hvor længe vredes du trods din Tjeners Bøn?
5 (80:6) Du har givet os Tårebrød at spise, Tårer at drikke i bredfuldt Mål.
6 (80:7) Du har gjort os til Stridsemne for vore Naboer, vore Fjender håner os.
7 (80:8) Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!
8 (80:9) Du rykked en Vinstok op i Ægypten, drev Folkeslag bort og plantede den;
9 (80:10) du rydded og skaffed den Plads, den slog Rod og fyldte Landet;
10 (80:11) Bjergene skjultes af dens Skygge. Guds Cedre af dens Ranker;
11 (80:12) den bredte sine Skud til Havet og sine kviste til Floden.
12 (80:13) Hvorfor har du nedbrudt dens Hegn, så alle vejfarende plukker deraf?
13 (80:14) Skovens Vildsvin gnaver deri, Dyrene på Marken æder den op!
14 (80:15) Hærskarers Gud, vend tilbage, sku ned fra Himlen og se! Drag Omsorg for denne Vinstok,
15 (80:16) for Skuddet, din højre planted!
16 (80:17) Lad dem, der sved den og huggede den sønder, gå til for dit Åsyns Trussel!
17 (80:18) Lad din Hånd være over din højres Mand, det Menneskebarn, du opfostrede dig!
18 (80:19) Da viger vi ikke fra dig, hold os i Live, så påkalder vi dit Navn!
19 (80:20) HERRE, Hærskarers Gud, bring os atter på Fode, lad dit Ansigt lyse, at vi må frelses!