Kapitel 46

Til Korherren. Af Kora-Sønnerne. Al-alamot. En Sang (46:2)

Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde
2 (46:3) Derfor frygter vi ikke, om Jorden end bølger og Bjergene styrter i Havenes Skød,
3 (46:4) om end deres Vande bruser og syder og Bjergene skælver ved deres Vælde. - Sela.
4 (46:5) En Flod og dens Bække glæder Guds Stad, den Højeste har helliget sin Bolig;
5 (46:6) i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer den Hjælp, når Morgen gryr.
6 (46:7) Folkene larmed, Rigerne vakled, han løfted Røsten, så Jorden skjalv,
7 (46:8) Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. - Sela.
8 (46:9) Kom hid og se på HERRENs Værk, han har udført frygtelige Ting på Jord.
9 (46:10) Han gør Ende på Krig til Jordens Grænser, han splintrer Buen, sønderbryder Spydene, Skjoldene tænder han i Brand.
10 (46:11) Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt Folkene, ophøjet på Jorden!
11 (46:12) Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. - Sela.