Kapitel 81

Til Korherren. Al-ha-gittit. Af Asaf (81:2)

Jubler for Gud, vor Styrke, råb af fryd for Jakobs Gud,
2 (81:3) istem Lovsang, lad Pauken lyde, den liflige Citer og Harpen;
3 (81:4) stød i Hornet på Nymånedagen, ved Fuldmåneskin på vor Højtidsdag!
4 (81:5) Thi det er Lov i Israel, et Bud fra Jakobs Gud;
5 (81:6) han gjorde det til en Vedtægt i Josef, da han drog ud fra Ægypten, hvor han hørte et Sprog, han ikke kendte.
6 (81:7) "Jeg fried hans Skulder for Byrden, hans Hænder slap fri for Kurven.
7 (81:8) I Nøden råbte du, og jeg frelste dig, jeg svarede dig i Tordenens Skjul, jeg prøvede dig ved Meribas Vande. - Sela.
8 (81:9) Hør, mit Folk, jeg vil vidne for dig, Israel, ak, om du hørte mig!
9 (81:10) En fremmed Gud må ej findes hos dig, tilbed ikke andres Gud!
10 (81:11) Jeg, HERREN, jeg er din Gud! som førte dig op fra Ægypten; luk din Mund vidt op, og jeg vil fylde den!
11 (81:12) Men mit Folk vilde ikke høre min Røst, Israel lød mig ikke.
12 (81:13) Da lod jeg dem fare i deres Stivsind, de vandrede efter deres egne Råd.
13 (81:14) Ak, vilde mit Folk dog høre mig, Israel gå mine Veje!
14 (81:15) Da kued jeg snart deres Fjender, vendte min Hånd mod deres Uvenner!
15 (81:16) Deres Avindsmænd skulde falde og gå til Grunde for evigt;
16 (81:17) jeg nærede dig med Hvedens Fedme, mættede dig med Honning fra Klippen!"