Kapitel 61

Til Korherren. Til Strengespil. Af David (61:2)

Hør, o Gud, på mit råb og lyt til min bøn!
2 (61:3) Fra Jordens Ende råber jeg til dig. Når mit Hjerte vansmægter, løft mig da op på en Klippe,
3 (61:4) led mig, thi du er min Tilflugt, et mægtigt Tårn til Værn imod Fjenden.
4 (61:5) Lad mig evigt bo som Gæst i dit Telt, finde Tilflugt i dine Vingers Skjul! - Sela.
5 (61:6) Ja du, o Gud, har hørt mine Løfter, opfyldt deres Ønsker, der frygter dit Navn.
6 (61:7) Til Kongens Dage lægger du Dage, hans År skal være fra Slægt til Slægt.
7 (61:8) Han skal trone evigt for Guds Åsyn; send Nåde og Sandhed til at bevare ham!
8 (61:9) Da vil jeg evigt love dit Navn og således Dag efter Dag indfri mine Løfter.