Kapitel 128

Salig enhver, som frygter Herren og går på hans veje!
2 Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det går dig vel!
3 Som en frugtbar Vinranke er din Hustru inde i dit Hus, som Oliekviste er dine Sønner rundt om dit Bord.
4 Se, så velsignes den Mand, der frygter HERREN.
5 HERREN velsigne dig fra Zion, at du må se Jerusalems Lykke alle dit Livs Dage
6 og se dine Sønners Sønner! Fred over Israel!