Kapitel 3

En Salme af David, da han flygtede for sin Søn Absalom. (3:2)

HERRE, hvor er mine Fjender mange! Mange er de, som rejser sig mod mig,
2 (3:3) mange, som siger om min Sjæl: "Der er ingen Frelse for ham hos Gud!" - Sela.
3 (3:4) Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.
4 (3:5) Jeg råber højlydt til HERREN, han svarer mig fra sit hellige Bjerg. - Sela.
5 (3:6) Jeg lagde mig og sov ind, jeg vågned, thi HERREN holder mig oppe.
6 (3:7) Jeg frygter ikke Titusinder af Folk, som trindt om lejrer sig mod mig.
7 (3:8) Rejs dig, HERRE, frels mig, min Gud, thi alle mine Fjender slog du på Kind, du brød de gudløses Tænder!
8 (3:9) Hos HERREN er Frelsen; din Velsignelse over dit Folk! - Sela.