Kapitel 5

Til Korherren. Til fløjtespil Salme af David. (5:2)

HERRE, lytt til mit Ord og agt på mit suk,
2 (5:3) lån Øre til mit Nødråb, min Konge og Gud, thi jeg beder til dig!
3 (5:4) Årle hører du, HERRE, min Røst, årle bringer jeg dig min Sag og spejder.
4 (5:5) Thi du er ikke en Gud, der ynder Ugudelighed, den onde kan ikke gæste dig,
5 (5:6) for dig skal Dårer ej træde frem, du hader hver Udådsmand,
6 (5:7) tilintetgør dem, der farer med Løgn; en blodstænkt, svigefuld Mand er HERREN en Afsky.
7 (5:8) Men jeg kan gå ind i dit Hus af din store Nåde og vendt mod dit hellige Tempel bøje mig i din Frygt.
8 (5:9) Så led mig for mine Fjenders Skyld i din Retfærd, HERRE, jævn din Vej for mit Ansigt!
9 (5:10) Thi blottet for Sandhed er deres Mund, deres Hjerte en Afgrund, Struben en åben Grav, deres Tunge er glat.
10 (5:11) Døm dem, o Gud, lad dem falde for egne Rænker, bortstød dem for deres Synders Mængde, de trodser jo dig.
11 (5:12) Lad alle glædes, som lider på dig, evindelig frydes, skærm dem, som elsker dit Navn, lad dem juble i dig!
12 (5:13) Thi du velsigner den retfærdige, HERRE, du dækker ham med Nåde som Skjold.