Kapitel 68

Til Korherren. Salme af David. En Sang (68:2)

Når Gud står op, da splittes hans fjender, hans Avindsmænd flyr for hans Åsyn,
2 (68:3) som Røg henvejres, så henvejres de; som Voks, der smelter for Ild, går gudløse til Grunde for Guds Åsyn.
3 (68:4) Men retfærdige frydes og jubler med Glæde og Fryd for Guds Åsyn.
4 (68:5) Syng for Gud, lovsyng hans Navn, hyld ham, der farer frem gennem Ørknerne! HERREN er hans Navn, jubler for hans Åsyn,
5 (68:6) faderløses Fader, Enkers Værge, Gud i hans hellige Bolig,
6 (68:7) Gud, som bringer ensomme hjem, fører Fanger ud til Lykke; men genstridige bor i tørre Egne.
7 (68:8) Da du drog ud, o Gud, i Spidsen for dit Folk, skred frem gennem Ørkenen - Sela - da rystede Jorden,
8 (68:9) ja, Himlen dryppede for Guds Åsyn, for Guds Åsyn, Israels Guds.
9 (68:10) Regn i Strømme lod du falde, o Gud, din vansmægtende Arvelod styrkede du;
10 (68:11) din Skare tog Bolig der, for de arme sørged du, Gud, i din Godhed,
11 (68:12) Ord lægger Herren de Kvinder i Munden, som bringer Glædesbud, en talrig Hær:
12 (68:13) "Hærenes Konger flyr, de flyr, Husets Frue uddeler Bytte.
13 (68:14) Vil l da blive imellem Foldene? Duens Vinger dækkes af Sølv, dens Fjedre af gulgrønt Guld.
14 (68:15) Da den Almægtige splittede Kongerne der, faldt der Sne på Zalmon."
15 (68:16) Et Gudsbjerg er Basans Bjerg, et Bjerg med spidse Tinder er Basans Bjerg;
16 (68:17) Hvi skæver I Bjerge med spidse Tinder til Bjerget, Gud ønskede til Bolig, hvor HERREN også vil bo for evigt?
17 (68:18) Titusinder er Guds Vogne, tusinde Gange tusinde, HERREN kom fra Sinaj til Helligdommen.
18 (68:19) Du steg op til det høje, du bortførte Fanger, Gaver tog du blandt Mennesker, også iblandt de genstridige, at du måtte bo der, HERRE, o Gud.
19 (68:20) Lovet være Herren! Fra Dag til Dag bærer han vore Byrder; Gud er vor Frelse. - Sela.
20 (68:21) En Gud til Frelse er Gud for os, hos den Herre HERREN er Udgange fra Døden.
21 (68:22) Men Fjendernes Hoveder knuser Gud, den gudløses Isse, der vandrer i sine Synder.
22 (68:23) Herren har sagt: "Jeg henter dem hjem fra Basan, henter dem hjem fra Havets Dyb,
23 (68:24) at din Fod må vade i Blod, dine Hundes Tunger få del i Fjenderne."
24 (68:25) Se på Guds Højtidstog, min Guds, min Konges Højtidstog ind i Helligdommen!
25 (68:26) Sangerne forrest, så de, der spiller, i Midten unge Piger med Pauker:
26 (68:27) "Lover Gud i Festforsamlinger, Herren, I af Israels Kilde!"
27 (68:28) Der er liden Benjamin forrest, Judas Fyrster i Flok, Zebulons Fyrster, Naftalis Fyrster.
28 (68:29) Opbyd, o Gud, din Styrke, styrk, hvad du gjorde for os, o Gud!
29 (68:30) For dit Tempels Skyld skal Konger bringe dig Gaver i Jerusalem.
30 (68:31) Tru ad Dyret i Sivet, Tyreflokken, Folkeslags Herrer, så de hylder dig med deres Sølvstykker. Adsplit Folkeslag, der elsker Strid!
31 (68:32) De kommer med Olie fra Ægypten, Ætiopeme iler til Gud med fulde Hænder.
32 (68:33) I Jordens Riger, syng for Gud, lovsyng HERREN;
33 (68:34) hyld ham der farer frem på Himlenes Himle, de gamle! Se, han løfter sin Røst, en vældig Røst.
34 (68:35) Giv Gud Ære! Over Israel er hans Højhed, Hans Vælde i Skyerne,
35 (68:36) frygtelig er Gud i sin Helligdom. Israels Gud; han giver Folket Styrke og Kraft. Lovet være Gud!