Kapitel 65

Til Korherren. Salme af David. En Sang (65:2)

Lovsang tilkommer dig på Zion,o Gud, dig indfrier man Løfter, du, som hører Bønner;
2 (65:3) alt Kød kommer til dig, når Brøden tynger.
3 (65:4) Vore Overtrædelser blev os for svare, du tilgiver dem.
4 (65:5) Salig den, du udvælger, lader bo i dine Forgårde! Vi mættes af dit Huses Rigdom, dit Tempels Hellighed.
5 (65:6) Du svarer os underfuldt i Retfærd, vor Frelses Gud, du Tilflugt for den vide Jord, for fjerne Strande,
6 (65:7) du, som grundfæster Bjerge med Vælde, omgjorde med Kraft,
7 (65:8) du, som dæmper Havenes Brusen, deres Bølgers Brusen og Folkefærds Larm,
8 (65:9) så Folk ved Verdens Ende gruer for dine Tegn; hvor Morgen og Aften oprinder, bringer du Jubel.
9 (65:10) Du så til Landet, vanded det, gjorde det såre rigt, Guds Bæk er fuld af Vand, du bereder dets Korn,
10 (65:11) du vander dets Furer, jævner knoldene, bløder det med Regn, velsigner dets Sæd.
11 (65:12) Med din Herlighed kroner du Året, dine Vognspor flyder af Fedme;
12 (65:13) de øde Græsgange flyder, med Jubel omgjordes Højene;
13 (65:14) Engene klædes med Får, Dalene hylles i Korn, i Jubel bryder de ud og synger!