Kapitel 130

Fra det dybe råber jeg til
2 o Herre hør min Røst! Lad dine Ører lytte til min tryglende Røst!
3 Tog du Vare, HERRE, på Misgerninger, Herre, hvo kunde da bestå?
4 Men hos dig er der Syndsforladelse, at du må frygtes.
5 Jeg håber.på HERREN, min Sjæl håber på hans Ord,
6 på Herren bier min Sjæl mer end Vægter på Morgen, Vægter på Morgen.
7 Israel, bi på HERREN! Thi hos HERREN er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod.
8 Og han vil forløse Israel fra alle dets Misgerninger,