Kapitel 51

Til Korherren. Salme af David (51:2) Dengang Profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Bathseba (51:3)

Gud, vær mig nådig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed,
2 (51:4) tvæt mig fuldkommen ren for min Skyld og rens mig for min Synd!
3 (51:5) Mine Overtrædelser kender jeg jo, min Synd står mig altid for Øje.
4 (51:6) Mod dig har jeg syndet, mod dig alene, og gjort, hvad i dine Øjne er ondt, at du må få Ret, når du taler, stå ren, når du dømmer.
5 (51:7) Se, jeg er født i Misgerning, min Moder undfanged mig i Synd.
6 (51:8) Du elsker jo Sandhed i Hjertets Løndom, så lær mig da Visdom i Hjertedybet.
7 (51:9) Rens mig for Synd med Ysop, tvæt mig hvidere end Sne;
8 (51:10) mæt mig med Fryd og Glæde, lad de Ben, du knuste, juble;
9 (51:11) skjul dit Åsyn for mine Synder, udslet alle mine Misgerninger;
10 (51:12) skab mig, o Gud, et rent Hjerte, giv en ny, en stadig Ånd i mit Indre;
11 (51:13) kast mig ikke bort fra dit Åsyn, tag ikke din hellige Ånd fra mig;
12 (51:14) glæd mig igen med din Frelse, giv mig til Støtte en villig Ånd!
13 (51:15) Da vil jeg lære Overtrædere dine Veje, og Syndere skal vende om til dig.
14 (51:16) Fri mig fra Blodskyld, Gud, min Frelses Gud, så skal min Tunge lovsynge din Retfærd;
15 (51:17) Herre, åben mine Læber, så skal min Mund forkynde din Pris.
16 (51:18) Thi i Slagtoffer har du ikke Behag, og gav jeg et Brændoffer, vandt det dig ikke.
17 (51:19) Offer for Gud er en sønderbrudt Ånd; et sønderbrudt, sønderknust Hjerte agter du ikke ringe, o Gud.
18 (51:20) Gør vel i din Nåde mod Zion, opbyg Jerusalems Mure!
19 (51:21) Da skal du have Behag i rette Ofre, Brænd- og Heloffer, da bringes Tyre op på dit Alter.