Kapitel 85

Til Korherren. Salme af Kora-Sønnerne (85:2)

Du var nådig, HERRE, imod dit land du vendte Jakobs Skæbne,
2 (85:3) tog Skylden bort fra dit Folk og skjulte al deres Synd. - Sela.
3 (85:4) Du lod al din Vrede fare, tvang din glødende Harme.
4 (85:5) Vend tilbage, vor Frelses Gud, hør op med din Uvilje mod os!
5 (85:6) Vil du vredes på os for evigt, holde fast ved din Harme fra Slægt til Slægt?
6 (85:7) Vil du ikke skænke os Liv På ny, så dit Folk kan glæde sig i dig!
7 (85:8) Lad os skue din Miskundhed, HERRE, din Frelse give du os!
8 (85:9) Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;
9 (85:10) ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;
10 (85:11) Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;
11 (85:12) af Jorden spirer Sandhed frem, fra Himlen skuer Retfærd ned.
12 (85:13) Derhos giver HERREN Lykke, sin Afgrøde giver vort Land;
13 (85:14) Retfærd vandrer foran ham og følger også hans Fjed.