Kapitel 123

Jeg løfter mine Øjne til dig, som troner i Himlen!
2 Som trælles øjne følger deres Herres Hånd, som en Trælkvindes Øjne følger hendes Frues Hånd, så følger vore Øjne HERREN vor Gud, til han er os nådig.
3 Forbarm dig over os, HERRE, forbarm dig! Thi overmætte er vi af Spot,
4 overmæt er vor Sjæl af de sorgløses Hån, de stoltes Spot!