Kapitel 26

Skaf mig ret o Herre, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler på HERREN uden at vakle.
2 Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;
3 thi din Miskundhed står mig for Øje, jeg vandrer i din Sandhed.
4 Jeg tager ej Sæde blandt Løgnere, blandt falske kommer jeg ikke.
5 Jeg hader de ondes Forsamling, hos gudløse sidder jeg ej.
6 Jeg tvætter mine Hænder i Renhed, at jeg kan vandre omkring dit Alter, HERRE,
7 for at istemme Takkesang, fortælle om alle dine Undere.
8 HERRE, jeg elsker dit Hus, det Sted, hvor din Herlighed bor.
9 Bortriv ikke min Sjæl med Syndere, mit Liv med blodstænkte Mænd,
10 i hvis Hænder er Skændselsdåd, hvis højre er fuld af Bestikkelse.
11 Jeg har jo vandret i Uskyld, forløs mig og vær mig nådig!
12 Min Fod står på den jævne Grund, i Forsamlinger vil jeg love HERREN.