Kapitel 75

Til Korherren. Al-tashket. Salme af Asaf. En Sang (75:2)

Vi takker dig, Gud, vi takker dig; de, der påkalder dit Navn, fortæller dine Undere.
2 (75:3) "Selv om jeg udsætter Sagen, dømmer jeg dog med Retfærd;
3 (75:4) vakler end Jorden og alle, som bor derpå, har jeg dog grundfæstet dens Støtter." - Sela.
4 (75:5) Til Dårerne siger jeg: "Vær ej Dårer!" og til de gudløse: "Løft ej Hornet,
5 (75:6) løft ikke eders Horn mod Himlen, tal ikke med knejsende Nakke!"
6 (75:7) Thi hverken fra Øst eller Vest kommer Hjælp, ej heller fra Ørk eller Bjerge.
7 (75:8) Nej, den, som dømmer, er Gud, han nedbøjer en, ophøjer en anden.
8 (75:9) Thi i HERRENs Hånd er et Bæger med skummende, krydet Vin. han skænker i for een efter een, selv Bærmen drikker de ud; alle Jordens gudløse drikker.
9 (75:10) Men jeg skal juble evindelig, lovsynge Jakobs Gud;
10 (75:11) alle de gudløses Horn stødes af, de retfærdiges Horn skal knejse!