Kapitel 97

HERREN har vist, han er Konge! Jorden juble, lad glædes de mange Strande!
2 Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret er hans Trones Støtte;
3 Ild farer frem foran ham, og luer iblandt hans Fjender.
4 Hans Lyn lyste op på Jorderig, Jorden så det og skjalv;
5 Bjergene smelted som Voks for HERREN, for hele Jordens Herre;
6 Himlen forkyndte hans Retfærd, alle Folkeslag skued hans Herlighed.
7 Til Skamme blev alle, som dyrkede Billeder, de, som var stolte af deres Afguder; alle Guder bøjed sig for ham.
8 Zion hørte det og glædede sig, og Judas Døtre jublede over dine Domme, HERRE!
9 Thi du, o HERRE, er den Højeste over al Jorden, højt ophøjet over alle Guder!
10 I, som elsker HERREN, hade det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Hånd;
11 over de retfærdige oprinder Lys og Glæde over de oprigtige af Hjertet.
12 I retfærdige, glæd jer i HERREN, lovsyng hans hellige Navn!