Kapitel 58

Til Korherren. Al-tashket. Miktam af David (58:2)

Er det virkelig Ret, I taler, I Guder, dømmer I Menneskenes Børn retfærdigt?
2 (58:3) Nej, alle øver I Uret på Jord, eders Hænder udvejer Vold.
3 (58:4) Fra Moders Liv vanslægted de gudløse, fra Moders Skød for Løgnerne vild.
4 (58:5) Gift har de i sig som Slangen, den stumme Øgle, der døver sit Øre
5 (58:6) og ikke vil høre på Tæmmerens Røst, på den kyndige Slangebesværger.
6 (58:7) Gud, bryd Tænderne i deres Mund, Ungløvernes Kindtænder knuse du, HERRE;
7 (58:8) lad dem svinde som Vand, der synker, visne som nedtrampet Græs.
8 (58:9) Lad dem blive som Sneglen, opløst i Slim som et ufuldbårent Foster, der aldrig så Sol.
9 (58:10) Før eders Gryder mærker til Tjørnen, ja, midt i deres Livskraft river han dem bort i sin Vrede
10 (58:11) Den retfærdige glæder sig, når han ser Hævn, hans Fødder skal vade i gudløses Blod;
11 (58:12) Og Folk skal sige: "Den retfærdige får dog sin Løn, der er dog Guder, som dømmer på Jord!"