Kapitel 84

Til Korherren. Al-ha-gittit. Salme af Kora-Sønnerne (84:2)

Hvor elskelig er dine boliger, Hærskares Herre!
2 (84:3) Af Længsel efter HERRENs Forgårde vansmægtede min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!
3 (84:4) Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger - dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!
4 (84:5) Salige de, der bor i dit Hus, end skal de love dig. - Sela.
5 (84:6) Salig den, hvis Styrke er i dig, når hans Hu står til Højtidsrejser!
6 (84:7) Når de går gennem Bakadalen, gør de den til Kildevang, og Tidligregnen hyller den i Velsignelser.
7 (84:8) Fra Kraft til Kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion.
8 (84:9) Hør min Bøn, o HERRE, Hærskarers Gud, Lyt til, du Jakobs Gud! - Sela.
9 (84:10) Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Åsyn!
10 (84:11) Thi bedre een Dag i din Forgård end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.
11 (84:12) Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Nåde og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.
12 (84:13) Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler på dig!