Kapitel 110

HERREN sagde til min Herre: "Sæt dig ved min højre hånd, til jeg lægger dine fjender som en skammel for dine fødder!"
2 Fra Zion udrækker HERREN din Vældes Spir; hersk midt iblandt dine Fjender!
3 Dit Folk møder villigt frem på din Vældes Dag; i hellig Prydelse kommer dit unge Mandskab til dig, som Dug af Morgenrødens Moderskød.
4 HERREN har svoret og angrer det ej: "Du er Præst evindelig på Melkizedeks Vis."
5 Herren ved din højre knuser Konger på sin Vredes Dag,
6 blandt Folkene holder han Dom, fylder op med døde, knuser Hoveder viden om Lande.
7 Han drikker af Bækken ved Vejen, derfor løfter han Hovedet højt.