Kapitel 150

Halleluja! Pris Gud i hans Helligdom, pris ham i hans stærke Hvælving,
2 pris ham for hans vældige Gerninger, pris ham for hans mægtige Storhed;
3 pris ham med Hornets Klang, pris ham med Harpe og Citer,
4 pris ham med Pauke og Dans, pris ham med Strengeleg og Fløjte,
5 pris ham med klingre Cymbler, pris ham med gjaldende Cymbler;
6 alt hvad der ånder, pris HERREN! Halleluja!